Scrubber

Scrubber
Scrubber sistemleri  endüstriyel sistemlerden veya atıksu arıtma tesislerinden oluşan bazı parçacık veya gazları ortamdan uzaklaştırmak ve nötralize etmek için kullanılan kontrol cihazıdır.  Genelllikle ‘’ Scrubber ‘’ terimi gaz akışı içerisinde istenmeyen içerikleri sıvı kullanarak yıkamak anlamına gelmektedir.

Nera Paslanmaz Firması olarak proje bazlı çalıştığımızdan dolayı istenilen ölçülerde scrubber imalatını da gerçekleştirmekteyiz.